Přinášíme vlnu k vám!

Jsme tým lidí s dobrými kontakty na českou i světovou surfovou scénu, který postavil první umělou statickou vlnu v ČR a usiluje o vybudování dalších.

Se spolupracovníky z řad surfařů, inženýrů a vodohospodářských odborníků se již několik let zabýváme možností výstavby umělé vlny na některé z našich řek. Vytvoření kvalitní vlny je velmi složitý proces, který klade vysoké nároky na teoretické i praktické znalosti této zatím poměrně neznámé problematiky. Způsobů jak vytvořit umělou vlnu je několik a každé místo si žádá jiné řešení.  Proto spolupracujeme se zkušenými zahraničními odborníky, kteří nám poskytují velmi důležité informace z míst, kde podobné vlny fungují nebo jsou ve výstavbě (USA, Německo, Rakousko, Kanada). Sledujeme nejnovější trendy v oblasti budování umělých vln a příbuzných oborů. Na naší vlně v Brandýse nad Labem pak získáváme vlastní praktické zkušenosti, které využijeme při realizaci dalších vln na místech, která máme vytipovaná.

Přidej se k nám na Facebooku!

Co umíme?

  • vytipovat vhodné místo pro stavbu vlny
  • připravit projekt včetně počítačového modelu a orientačního rozpočtu
  • zařídit potřebné dokumenty a povolení pro stavbu
  • zajistit provoz vlny s bohatým programem (veřejnost, závody, výuka, campy, tembuilding atd)
  • vybudovat kvalitní zázemí vlny (šatny, toalety, občerstvení)